บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด

ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อยอดธุรกิจ จึงมีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความสามารถ และความมุ่งมั่นในการทำงานจำนวนมาก
เมษายน 11, 2017

New model Engineer