บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 โดยดำเนินธุรกิจเป็นเป็นผู้ผลิตน๊อต สกรู ลวดอบและให้บริการทางด้านการชุบผิว
ชุบแข็งเหล็ก โดยมีฐานกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในภาคอุตสาหกรรม(OEM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เราจึงมีการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้วยการจัดให้มีการอบรมเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ ด้านกระบวนการผลิตบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัตถุดิบจึงได้จัดให้มีการนำเข้าวัตุดิบคุณภาพดีจากแหล่งที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมและตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถือมากมาย บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพที่มีอยู่อย่างรอบด้านเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

STANDARDS & CERTIFICATES


สินค้าทุกชิ้นของ บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี จำกัด ได้รับความเชื่อมั่นพร้อมการการันตีในคุณภาพของสินค้าตลอดจนกระบวน
การผลิตและโรงงานของบริษัทฯ ว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง เหมาะแก่การใช้งานคลอบคลุมทุกลุ่มอุตสาหกรรม

ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT

IATF 16949

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK FORCE

ISO 14001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT