บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี จำกัด พร้อมมอบบริการระดับมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยบริการที่ครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการขาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเลือกซื้อไปจนถึงการจัดส่งด้วยความใส่ใจ


บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี จำกัด พร้อมมอบบริการระดับมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยบริการที่ครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการขาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเลือกซื้อไปจนถึงการจัดส่งด้วยความใส่ใจ

การให้คำปรึกษา
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา มอบการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

จัดหาวัตถุดิบ
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ด้วยการคัดสรรเหล็กคุณภาพดีจากต่างประเทศนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แปรรูปวัตถุดิบ
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

4 ขั้นตอนกระบวนการสำคัญที่ใช้ความพิถีพิถันทั้งการอบ การล้างลวด การเคลือบ การอบปรับขนาดเพื่อให้เหมาะกับการขึ้นรูป

ตีขึ้นรูป
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

เครื่องจักรที่ทันสมัยที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสามารถแปรรูปเหล็กได้ถึง 6 ระดับจึงสามารถสร้างงานที่หลากหลาย ควบคุมด้วยทีมผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รีดเกลียว
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

เครื่องจักรที่ทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบสร้างให้เกิดเป็นเกลียวที่สวยงาม ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน

ชุบแข็ง
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ด้วยกระบวนการทางความร้อนเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผลิตภัณฑ์ ควบคุมการทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ

ชุบผิว
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

การชุบเคลือบด้วยสีพิเศษที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมอีกทั้งยังปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ให้สีสิ้นงานที่สวยงาม สม่ำเสมอ

Sorting
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ระบบการตรวจสอบคัดกรองด้วยเครื่องจักรเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบและขัดแยกสินค้าก่อนการบรรจุเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

การบรรจุ
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกนำมาบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนการนำไปจัดเก็บภายในคลังสินค้าอย่างเป็นระเบียบด้วยทีมงานคุณภาพ

QC
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตจะมีทีมงานตรวจสอบอยู่เสมอ ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความทนทาน ก่อนการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเสมอ

จัดส่ง
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วปลอดภัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถส่งสินค้าได้รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ

"ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน"

ทำให้วันนี้เราสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์