New model Engineer
เมษายน 11, 2017

CSR

THAISIN จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อโครงการ : THAISIN จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อองค์กร : กลุ่มบริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตและจำหน่ายสินค้าสลักภัณฑ์ โบลท์ สกรู น๊อต แหวน สตัด และสินค้าสลักภัณฑ์ ฯลฯ
เว็บไซต์ : www.thaisin-screw.com/
รูปแบบโดยย่อ : จัดกิจกรรมทั้งหมด 84 โรงเรียนเพื่อถวายในหลวง จัดกิจกรรมรูปแบบฐาน 4 ฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาศิลปะ รวมถึงการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสนุกให้กับกิจกรรม พร้อมทั้งโครงการพัฒนาครู และ โครงการ "เพาะรัก ปรุงใจ"
รายละเอียด : โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัทไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้ 4 วิชา ให้กับน้องๆ แต่สำหรับครั้งนี้ พร้อมทั้งโครงการ “เพาะรัก ปรุงใจ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยตนเอง ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาบริโภคกันในครัวเรือน เมื่อเหลือแล้วจึงค่อยแจก จำหน่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาธิตวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ด เมื่อโตแล้ว เราจึงนำมาประกอบอาหารในรูปแบบของสลัดโรล นอกจากนั้นยังมีการสาธิตวิธีการทำน้ำสลัด เพื่อนำมารับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ และทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากหลากหน่วยงาน อาทิ บริษัท แลคตาซอย จำกัด สำนักพิมพ์แจ่มใส และ บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัดติดตามรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการทำโครงการต่างๆของมูลไทยสิน เมทัล อินดัสตรีให้ใจได้ทาง : สนใจทำโครงการร่วมกัน ติดต่อโทร 02-xxx-xxxx ต่อ 111